Gezamenlijk bouwen aan succes!

Activiteiten van Parkmanagement Peelland worden gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds Deurne. Deze gezamenlijke ‘portemonnee’ is speciaal opgezet voor en door ondernemers. Onder het Ondernemersfonds vallen Parkmanagement Peelland, Centrummanagement Deurne en stichting Buitengebied. Ondernemers van onze bedrijventerreinen betalen naar rato een bijdrage aan het Ondernemersfonds via de onroerendezaakbelasting (OZB). Van dit OZB-budget kan Parkmanagement Peelland de nodige activiteiten uitvoeren. Hierbij blijft het per bedrijventerrein betaalde OZB-geld aan elke afzonderlijke bedrijventerrein gelabeld. Dit betekent dat ondernemers speciaal voor hun eigen bedrijventerrein (duurzame) projecten kunnen indienen en vervolgens laten uitvoeren door Parkmanagement Peelland. Zo bouwen we gezamenlijk aan succes!

 

Voor meer informatie​: www.ofgd.nl