2de bijeenkomst verkenning slim energiesysteem Deurne

Datum: 19-06-2024
Locatie: Reizende Man, Liesselseweg 183, Deurne

Inhoud

Op woensdag 19 juni om 19:30 vindt de tweede bijeenkomst plaats bij De Reizende Man, Liesselseweg 183, Deurne, waarin we de bevindingen met jullie delen van het onderzoek dat de afgelopen weken is uitgevoerd voor de verkenning van een collectieve samenwerking.

Aan het onderzoek hebben inmiddels 25 verschillende deelnemers meegedaan en de aangeleverde informatie van deze deelnemers vormt op dit moment de basis van de uitkomsten van het onderzoek. Allereerst is er per deelnemer gekeken naar het huidige energieprofiel en de toekomstplannen van de individuele deelnemers. Vervolgens hebben we gekeken of een collectieve oplossing kan bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen en het buitengebied.

Deze tweede bijeenkomst is voor alle deelnemers aan de verkenning en voor andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Voornaam*
Achternaam*
Bedrijf*
Telefoon
E-mailadres*
Aantal personen*