Datum: 19-10-2021
Locatie: De Brouwer, Markt 7

Inhoud

Samen met afvaardigingen van Ondernemend Deurne, ZLTO en Centrum management nemen we tijdens het Ondernemerscafé van 19 oktober plaats aan tafel.

Sinds enige tijd hebben we een gezamenlijk overleg om lopende zaken, die bij ondernemers in Deurne spelen, te bespreken. Daarnaast plannen we regelmatig een overleg met de gemeente. 

Tijdens het Ondernemerscafé lichten we dit verder toe.