Bedrijventerreinen Schoon Heel en Veilig

Parkmanagement Peelland zorgt samen met de werkgroep veiligheid voor het in stand houden van het KVO-B certificaat.
In de werkgroep veiligheid zijn vertegenwoordigd: politie, brandweer, gemeente en ondernemers gevestigd in de gemeente Deurne. Het doel van de werkgroep is om de veiligheid in Deurne, met name op de bedrijventerreinen te vergroten.

De werkgroep veiligheid draagt in samenwerking met MKB Nederland zorg voor het in stand houden van de KVO-B certificaten (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen).
Het KVO certificaat biedt landelijk een gestructureerde manier om de samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente tot stand te brengen. Uiteraard als belangrijkste doel de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te krijgen en te houden. Uit ervaring is gebleken, dat schade vermindert en het gevoel van veiligheid toeneemt.
In april 2016 zijn alle bedrijventerreinen opnieuw gecertificeerd door KIWA. Voor de komende 3 jaren is een nieuw Plan van Aanpak opgesteld. De resultaten uit de enquete die in januari 2016 is gehouden, vormen een basis voor de maatregelen die in de komende tijd genomen worden.

Calamiteitenkaart

Aangifte of melding doen bij politie

 

Website door Buro TARGET