Wat kost PMP?

 

De kosten zijn afhankelijk van uw perceelgrootte, de geboden faciliteiten en het percentage ondernemers dat op uw bedrijventerrein deelneemt aan PMP. Hoe meer ondernemers zich aansluiten bij PMP, hoe groter de collectieve voordelen. Zowel financieel als op het gebied van de belangenbehartiging. Om u een idee te geven van de kosten is een contributiemodel opgesteld. Dit model is gebaseerd op een deelname van 60% van de bedrijven die tot de doelgroep behoren.

Contributie Parkmanagement Peelland

Oppervlakte (m2): Jaarlijkse bijdrage parkmanagement (excl. B.T.W.)

· 0 – 999 m2: € 175,--

· 1.000 – 1.999 m2: € 300,--

· 2.000 – 2.999 m2: € 375,--

· 3.000 – 3.999 m2: € 450,--

· 4.000 – 4.999 m2: € 525,--

· 5.000 – 6.999 m2: € 600,--

· 7.000 – 9.999 m2: € 750,--

· 10.000 – 14.999 m2: € 900,--

· 15.000 – 19.999 m2: € 1.000,--

· > 20.000 m2: € 1.200,-- 
   

 


Website door Buro TARGET