Dienstverlening en voordelen

Parkmanagement Peelland onderzoekt per bedrijventerrein wat de behoefte is van de bedrijven die er gevestigd zijn en vult die vervolgens zo goed mogelijk in. Het gaat daarbij om zaken als beveiliging, onderhoud (van gebouwen, bestrating en groenvoorzieningen), telecommunicatie, energie, verzekeringen, afvalverwerking etc. Door collectieve inkoop is prijsvoordeel te behalen. PMP coördineert en stimuleert daarnaast de samenwerking en saamhorigheid tussen de deelnemende bedrijven, fungeert als aanspreekpunt en als belangenbehartiger richting gemeente en overheid.

PMP heeft een raamovereenkomst voor afvalverwerking met Van Happen Containers
Voor alle deelnemers van PMP gelden zeer scherpe tarieven

PMP heeft prijsafspraken voor de gladheidbestrijding op uw eigen terrein

Voor deelnemers van PMP heeft ALRO Brandbeveiliging speciale tarieven voor controle brandbestrijdingsmiddelen en voor de BHV trainingen

Wat levert deelname aan PMP u op?

  • Prijsvoordeel door collectieve inkoop van diensten en faciliteiten (collectief voor afvalinzameling, BHV training en controle brandbestrijdingsmiddelen, beveiliging)
  • Kortingsmogelijkheden op verzekeringen
  • U geeft samen met andere ondernemers sturing aan de verdere ontwikkeling van uw bedrijventerrein
  • U praat mee over wat uw bedrijventerrein nodig heeft
  • Binding, samenwerking en kennisuitwisseling met de andere ondernemers
  • Samen staat u sterk!
Website door Buro TARGET