Bedrijventerreinen Deurne / Liessel opnieuw gecertificeerd voor Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Door een voortdurende samenwerking tussen Parkmanagement Peelland, de werkgroep veiligheid van DOD waarin ondernemers, gemeente, politie en brandweer zijn vertegenwoordigd is de audit succesvol verlopen. Samen werken zij aan een veiliger ondernemersklimaat.  De uitslag van de enquête die aan alle ondernemers, gevestigd op een van de bedrijventerreinen, is verstuurd geldt als basis voor het nieuwe plan van aanpak. Het behouden van het KVO certificaat kan ondernemers die lid zijn van PMP aanzienlijke voordelen opleveren.

Een van de acties uit het nieuwe plan van aanpak is het opstellen van een beveiligingsplan voor alle bedrijventerreinen in Deurne. Hiermee moet de veiligheid op de terreinen aanzienlijk worden vergroot. Minder overlast, een veilig gevoel en besparing op kosten is natuurlijk goed voor zowel het bedrijfsleven als de overheid.


Website door Buro TARGET